Vergi ve Benzeri Mali Yükümlülükler

1- Vergi: Devlet ve diğer kamu birimlerinin egemenlik güçlerine bağlı olarak aldıkları ve kamusal harcamaları finanse etmek amacıyla mali güçlerle orantılı olarak alınan  toplanan mali değerlerdir. Vergiler yasalarla konulur ve kaldırılır. Vergiler karşılıksızdırlar.

2 – Harç: Bazı kamu kurumları tarafından sunulan kamusal hizmetlerden faydalanmanın karşılığı olarak alınan parasal yükümlülüklerdir. Vergilerden farklı olarak harçlar karşılıklıdırlar. Ancak zorunlu olmaları bakımından vergilerle benzerlik gösterirler. Ancak burada dikkat edilmesi gereken ayrıntı verginin herkes için, harcın ise sadece hizmetten faydalanan kişiler için zorunlu olmasıdır. Örn: Üniversite Harçları..

3- Resim: Kamu kurumları tarafından bir hizmeti gerçekleştirmek isteyen veya bir faaliyette bulunmak isteyen kişilere verilen izin niteliğinde belgeler karşılıgında alınan parasal yükümlülüklerdir. Genellikle belediyeler tarafından verilir. Kanunla konulur, kaldırılır ve değiştirilir.

4- Şerefiye: Kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdikleri hizmetler sonucu gayrimenkullerinin değerlerinde artış meydana gelen kişilerden alınan paralardır. Şerefiyeler tıpkı vergiler gibi zorunludurlar. Aynı zamanda harçlar gibi karşılıklıdırlar.

5- Parafiskal Gelirler: Belli amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren kamu kurumlarının, bu amacı gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin finansmanını sağlamak amacıyla üyelerinden veya sundukları hizmetlerden faydalanan kişilerden topladıkları paralardır. Devlet bütcesinde değil, ilgili kurumun kendi bütçesinde yer alırlar. Karşılıklı ve zorunludurlar. Sosyal güvenlik kuruluşlarının üyelerinden topladıkları prim ödenekleri bu gruba örnek olarak verilebilir.

6- Fonlar: Belli bir hizmete tahsis edilen kamusal hesaplardır. Belli amaçların gerçekleştirilmesi için toplanırlar. KHK larla düzenlenebilirler. Zorunludurlar.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*