Trafik Cezasının Personele Yansıtılması

Bilindiği üzere trafik cezaları 689 diğer olağan dışı gider ve zararlar hesabında izlenir. 689 hesabın altında ise Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler alt hesabı açılır ve orada izlenir.

Trafik cezası muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir.

______________________/    /   /         ______________________________

689 KKEG Trafik Cezası                                                 XXXX

100 Kasa                                                                                            XXXX

Trafik Cezası

Trafik cezası personelden tahsil edilmesi halinde ise kanaatimizce 689 hesabın alacak çalışması gerekmektedir. Her ne kadar 689 hesabın alacak çalışması hesap karakteristiğine aykırı olsa da ilgili işlemin en iyi açıklanma kavramı bu şekildedir. Personelden tahsil edilecek alacağın muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir.

______________________/    /   /         ______________________________

135 Personelden Alacaklar                                         XXXX

689 KKEG Trafik Cezası                                                                                XXXX

Trafik Cezasının personele yansıtılması

______________________/    /   /         ______________________________

335 Personele Borçlar                                                  XXXX

135 Personelden Alacaklar                                                                        XXXX

Trafik Cezasının personelden tahsili

Bir başka yöntem ise trafik cezasının muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir.

______________________/    /   /         ______________________________

689 KKEG Trafik Cezası                                                 XXXX

100 Kasa                                                                                            XXXX

Trafik Cezası

Trafik cezasının personelden tahsili ise aşağıdaki kayıtla yapılabilir.

______________________/    /   /         ______________________________

335 Personele Borçlar                                                  XXXX

679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar                                       XXXX

Trafik Cezasının personele yansıtılması

İkinci yöntemde kullanılmakla birlikte söz konusu yöntemde cezanın da vergisinin ödenmesi işletmelere yük getirdiğinden kullanılması çok mantıklı görünmemektedir.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*