Görsel Yok

KDV Genel Uygulama Tebliği

25 Eylül 2014 admin 0

Maliye Bakanlığından:     KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ   Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun[1]ilgili maddeleri […]