Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik

Söz konusu Tebliğle, uygulamada karşılaşılan bazı tereddütlerin giderilmesini teminen mevcut Tebliğ metninde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bu kapsamda, 1/1/2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere daha önce Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, 1/1/2016 tarihinden itibaren “H” sınıfı ehliyet uygulamasına son verilmiş olduğundan, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-c) maddesi uygulamasında aranan sürücü belgesinin tanımı yeniden yapılmak suretiyle, bu istisna uygulamasında ibrazı (haiz olunması) aranacak yeni tip sürücü belgesinin kapsamına da açıklık getirilmiştir. Böylelikle, engellilik oranı %90 altında olan malûl veya engellilerin ÖTV’siz taşıt iktisabında, engelliliğe uygun yeni tip sürücü belgeleriyle işlem tesis edilebilmesine imkân sağlanmıştır.

İlgili tebliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

1 geri izleme / bildirim

  1. Cıvata

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*