Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No 43

30 Aralık 2013  PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28867 (Mükerrer)
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

SERİ NO: 43

I – VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin;

İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,

Dördüncü fıkrasında ise, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne

yer verilmiştir.

2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2014 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

——————————

23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

(I) SAYILI TARİFE

 

Motor Silindir Hacmi  (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve

yukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm³ ve aşağısı 537,00 375,00 210,00 159,00 58,00
 1301 – 1600 cm³ e kadar 859,00 644,00 375,00 265,00 102,00
 1601 – 1800 cm³ e kadar 1.514,00 1.185,00 698,00 426,00 166,00
 1801 – 2000 cm³ e kadar 2.385,00 1.839,00 1.080,00 644,00 255,00
 2001 – 2500 cm³ e kadar 3.578,00 2.598,00 1.623,00 970,00 385,00
 2501 – 3000 cm³ e kadar 4.987,00 4.339,00 2.711,00 1.460,00 537,00
 3001 – 3500 cm³ e kadar 7.595,00 6.834,00 4.117,00 2.056,00 755,00
 3501 – 4000 cm³ e kadar 11.940,00 10.310,00 6.073,00 2.711,00 1.080,00
 4001 cm³ ve yukarısı 19.541,00 14.654,00 8.679,00 3.902,00 1.514,00
 2-Motosikletler 
   100 –   250 cm³ e kadar 102,00 78,00 58,00 37,00 16,00
   251 –   650 cm³ e kadar 210,00 159,00 102,00 58,00 37,00
   651 –  1200 cm³ e kadar 537,00 320,00 159,00 102,00 58,00
  1201 cm³ ve yukarısı 1.298,00 859,00 537,00 426,00 210,00

 

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

(II) SAYILI TARİFE

 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

 

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
 1) Minibüs 644,00 426,00 210,00
 2) Panel van ve motorlu karavanlar (motor silindir hacmi)
  1900 cm³ ve aşağısı 859,00 537,00 320,00
  1901 cm³ ve yukarısı 1.298,00 859,00 537,00
 3) Otobüs ve benzerleri (oturma yeri)
  25 kişiye kadar 1.623,00 970,00 426,00
  26 – 35  kişiye kadar 1.947,00 1.623,00 644,00
  36 – 45  kişiye kadar 2.166,00 1.839,00 859,00
  46 kişi ve yukarısı 2.598,00 2.166,00 1.298,00
 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (azami toplam ağırlık)
   1.500 kg’a kadar 579,00 385,00 190,00
   1.501 –   3.500  kg’a kadar 1.168,00 678,00 385,00
   3.501 –   5.000  kg’a kadar 1.753,00 1.460,00 579,00
   5.001 – 10.000  kg’a kadar 1.947,00 1.654,00 777,00
   10.001 – 20.000  kg’a kadar 2.338,00 1.947,00 1.168,00
   20.001 kg ve yukarısı 2.925,00 2.338,00 1.360,00

 

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

(IV) SAYILI TARİFE

 

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
 Uçak ve helikopterler
   1.150 kg’a kadar 10.853,00 8.679,00 6.509,00 5.206,00
   1.151 –   1.800 kg’a kadar 16.283,00 13.023,00 9.768,00 7.814,00
   1.801 –   3.000 kg’a kadar 21.712,00 17.369,00 13.023,00 10.420,00
   3.001 –   5.000 kg’a kadar 27.143,00 21.712,00 16.283,00 13.023,00
   5.001 – 10.000 kg’a kadar 32.572,00 26.057,00 19.541,00 15.631,00
   10.001 – 20.000 kg’a kadar 38.002,00 30.401,00 22.798,00 18.234,00
   20.001 kg ve yukarısı 43.431,00 34.742,00 26.057,00 20.845,00

 

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığıtarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

Tebliğ olunur.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*