Merkantilizm

MERKANTİLİZM

1450-1750 yılları arasında ekonomik alanda geçerli olan ve Batı Avrupa’da görülen bir düşünce akımıdır. Merkantilizmin kelime anlamı ticaret sistemidir ve bu deyimi ilk olarak Adam Smith kullanmıştır.

Müdahaleci ve korumacı bir devlet anlayışını savunan görüş hammadde ihracatının yasaklanmasını, ithalatın ise gümrük vergisi ve kotalarla kısıtlanması gerektiğini düşünmüşlerdir.

Merkantilizmin amacı; devleti, ulusu güçlendirmek, zenginleştirmek, değerli madenlerin ülkeye girişini sağlamak, değerli maden stoklarını artırmak ve bu amaçları gerçekleştirmek için gereken önlem ve koşulları yaratmaktır.

Merkantilistlere göre bir ülkenin zenginliğinin ölçütü sahip olduğu altın ve gümüş miktarıdır. Merkantilistlerin dış ticarete önem vermelerinin asıl amacı, ülkeye daha çok değerli maden girmesini sağlamaktır. Yani aktif bir dış ticaret bilançosu (ihracat > ithalat) öngörmüşlerdir.

Bu görüşteki sanayileşme anlayışı nüfus artışını da beraberinde getirir. Çünkü emek artışı ücretleri düşüreceğinden sanayi üretimi ve ihracat artacaktır.

King Kanunu ilk kez bu dönemde ortaya atılmıştır. King Kanununda nüfus hareketleri ve tarımsal üretim ilişkisi değerlendirilmiştir. Yani King Kanununa göre tarımsal üretimin arttığı dönemlerde toplam tarımsal gelir düşer.

Paranın değeriyle ilgili olarak ise madeni paraların ayarındaki değişmelerin piyasalarda dengesizliğe yol açacağını savunan << kötü para iyi parayı kovar >> şeklindeki Gresham Kanunu da bu dönemden kalan bir görüştür.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*