Fizyokrasi

FİZYOKRASİ

              Merkantilizmden sonra 18. yy da ortaya çıkan görüş, Almanya, İngiltere ve sonra bütün Avrupa ya yayıldıktan sonra Amerika kıtasına geçmiştir. Merkantilizmden Fizyokrasi görüşüne doğrudan doğruya ve hemen bir geçiş olmamıştır. Fizyokrasi tarımı ihmal eden merkantilizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Merkantilizmdeki hatalar fizyokrasinin oluşmasını sağlamıştır.

Fizyokrasinin kurucusu ve en önemli temsilcisi Francois Quesnay’dır (1694-1774). Fizyokrasi doğanın egemenliği, toplumların tabii kanunla yönetilmesi anlamına gelmektedir. Bu felsefenin babası olarak John Locke bilinir çünkü onun doğal düzene verdiği önemi fizyokratlarda vermiştir. Diğer önemli isimler ise Condillac ve Turgot’dur.

Doğal düzeni savunan bu görüşe göre toplumsal ve ekonomik kurallar doğal bir kanun gücüyle oluşur.  Üretimdeki tek verimli olan alanın tarım olduğunu savunurlar. F. Quesnay da ‘Ekonomik tablo’ adlı eserinde tarımın üretken bir sektör olduğunu, toprağın yarattığı ‘artık’ değeri bu tablo ile gösterdikten sonra, vergilerin de tarımdan alınması gerektiğini vurgulamıştır.

Gelir dağılımı teorisi açısından net hasılaya dayanarak toplum üç sınıfa ayrılır. Bunlar;

 • Toprak sahipleri
 • Tarımda kiracılar (çiftçiler, verimli sınıf)
 • Sanayici ve tüccarlar (kısır sınıf)

Quesnay tarafından oluşturulan «ekonomik tablo» ya göre bu sınıflardaki gelir dağılımı şöyledir; Çiftçiler, topraktan sağladıkları net hasılayı toprak sahiplerine kira olarak verirler. Toprak sahipleri, toprağın işletilmesinin bedeli olan bu net hasılayı alırlar. Kısır sınıf ise hammaddeyi işlenmiş maddeye dönüştürmek için imalathane ve işçiye ihtiyaç duyar. Bu yüzden bu sınıfın elde ettiği net gelir, diğer iki sınıfa dönmek zorundadır.

Fizyokratların temel özellikleri:

 • Üretimdeki tek verimli alanın tarım olduğunu kabul ederler.
 • Sadece tarım sektörü vergilendirilmelidir. İktisat politikasındaki ‘Tek Vergi’ kavramı da bu şekilde oluşmuştur.
 • İhracatın tarımsal ürünlere dayanması gerektiğini savunurlar.
 • Bireycidirler.
 • Doğal düzeni kabul ederler.
 • Devletin ekonomiye müdahale etmemesi gerektiğini savunurlar.
 • Faiz, tarımsal sermayenin kazancıdır.
 • Fizyokratlar klasik iktisadi düşüncenin temelini atmışlardır.

1789 Fransız İhtilali, Fizyokrasi düşüncesinin sonu olmuştur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*