E-Defter ve E- Fatura Uygulamaları

E- FATURA Ve E-DEFTER

E fatura, belli biçim ve formatta mali mühür kullanılarak elektronik ortamda kesilen faturadır. E fatura, mali anlamda kağıt fatura ile eşdeğer olup,  aynı hukuki hakları sağlar. E fatura düzenlemesi gereken bir mükellefin 1 Nisan 2014 tarihinden sonra kağıt fatura düzenlemesi halinde bu fatura hem alan hem satan mükellefler için yok hükmündür.  Bu şekilde kesilen fatura defterlere işlense dahi gerekli düzeltmeler yapılmak zorundadır. Yani e faturada sorumluluk hem alan hem de satana aittir. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Seri No:397 ‘ de belirtilen format ve standartlara uygun olarak düzenlenmeyen , düzenlense bile e fatura uygulaması ile gönderilmeyen  ve alınmayan herhangi bir elektronik belge Vuk kapsamında düzenlenmiş fatura sayılmaz.

E-fatura sisteminde geriye dönük fatura kesilebilir. Ancak vergi usul kanununda mal ve hizmet satışlarında 7 gün içerisinde fatura kesilmek zorundadır denilmektedir. Vergi usul kanununun fatura kesilmesine ilişkin hükümlerine ters düşüldüğünde kanunca belirtilen özel usulsüzlük cezası ile karşılaşılır.

E faturaya geçmesi zorunlu olan mükellefler tebliğlerde belirlenmiş olup, genelde petrol, gaz, madeni yağ satan ve brüt satışları 10 Milyon TL’yi geçen mükellefler, ve bu mükelleflerden alış yapıp brüt satış tutarı 25 Milyon TL ‘yi geçen kurum ve kişilerdir. E- faturaya geçen mükellefler e- deftere de geçmek zorundadırlar. E – deftere Aralık 2014 döneminde geçmek isteyen mükellefler Kasım ayı içerisinde gerekli başvurularını tamamlamış olmalı ve gerekli programsal testleri başarıyla gerçekleştirmiş olmalıdır. Bir mükellef Aralık 2014 döneminde e-faturaya geçerse Kasım 2014 sonu itibarıyla olan kayıtlarına kapanış tasdiki yaptırmalıdır. Aralık dönemi ise E-defter ile beyan edilecektir. Ocak 2015 tarihinde geçmek isteyen mükellefler ise, gerekli işlemleri, programsal testleri Aralık 2014 ayı içerisinde tamamlamış olmalıdırlar.

E defter, elektronik ortamda tutulan, vergi usul kanununca belli bir formatı olan, genel olarak kağıt defter ile belirtilen asgari bilgilerle aynı bilgileri barındırmak zorunda olan defterdir. E deftere geçen mükellefler ayrıca kağıt ortamında bir defter tutmak zorunda değildirler. Noterde 2015 yılı defterleri için açılış tasdiki yaptırmalarına gerek yoktur. Başvuru tarihinden 10 gün içerisinde e- deftere geçmiş olurlar. E defter tutması gerekirken e defter tutmayıp kağıt defter tutan mükellefler, ilgili hesap yılında hiç defter tutmamış sayılırlar. Yani bu mükellefler alışlarna ilişkin katma değer vergisini indiremezler. Bu durumda genellikle re’sen tarhiyat yapılır.

Elektronik fatura ve elektronik deftere ilişkin olarak tebliğlerle getirilen zorunluluklara uymayanlar vergi usul kanununa göre cezalandırılır.

Elektronik fatura ve Elektronik defter kavramlarını düzenleyen tebliğler aşağıda liste halinde sunulmuştur.

E defter ile ilgili mevzuat aşağıda tablo halinde listelenmiştir. İlgili Bölüme Ulaşmak İçin Tıklayınız.

E DEFTER İLE İLGİLİ MEVZUAT
421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Elektronik Defter Genel Tebliği Sıra No: 1
Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 2
67 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri

Elektronik Fatura İle ilgili mevzuat aşağıdaki tablodadır…

E FATURA İLE İLGİLİ MEVZUAT
Vergi Usul Kanunu 58 Sayılı Sirküleri
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 397
397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ No: 416
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 421
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 424
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 433

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*