Görsel Yok

2016 Damga Vergisi Oranları

23 Mart 2016 admin 0

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar Akitlerle ilgili kağıtlar   Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: 1.Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli […]