Görsel Yok

Vergi Mahremiyeti

11 Kasım 2014 admin 0

Vergi Mahremiyeti Hukukumuzda vergi mahremiyeti konusu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ nun beşinci maddesinde düzenlenmiştir. Vergi usul kanunumuzun beşinci maddesinden anlaşılacağı üzere, Vergi muameleleri ve […]