parafiskal gelir ile harç arasındaki fark nedir

SORU- CEVAP BÖLÜMÜCategory: Questionsparafiskal gelir ile harç arasındaki fark nedir
Anonymous asked 7 sene ago
admin Staff replied 7 sene ago

Merhabalar, Parafiskal gelirler ve harçlar birbirine en çok benzeyen ve karıştırılması muhtemel olan mali yükümlülüklerdir.-En önemli farkların başında, harçlar; devlet, belediye, vilayet gibi kamu idareleri tarafından alınırken, parafiskal gelirler; kamu idareleri dışındaki kamu kurumları ile ekonomik, mesleki ve sosyal kuruluşlar tarafından alınırlar.- Yukarıda bahsettiğimiz farka bağlı olarak ta; harçlar, belli bir kamu hizmetinden yaralananlardan toplanırken parafiskal gelirler, belirli bir meslek veya kuruma mensup olanlardan alınırlar.-Harç karşılığında verilen hizmet bizzat harç veren kişiye verilen hizmettir. Ancak parafiskal gelirlerde ödenen para karşılığı sağlanan fayda şahsen olmayıp, mesleğe/topluluğa görülen hizmetten faydalanma şeklinde dolaylı olarak olur. Çünkü parafiskal gelirlerde mükellef kendi nam ve hesabına ödemede bulunduğu halde bizzat kendisi faydalanmayarak kendisi dışındaki bir topluluk üyesinin yararlandığı durumlarda vardır.http://www.gencmaliye.com/vergi-ve-benzeri-mali-yukumlulukler/ bu linkten de yararlanabilirsiniz.

Your Answer

10 + 12 =